Aktualności
Bez obowiązku comiesięcznego drukowania pkpir

Księga prowadzona przy użyciu komputera bedzie uznawana za prawidłową, bez obowiązku comiesięcznego drukowania. Oczywoście - pod kilkoma warunkami.

Kolejna zmiana, to zwolnienie z obowiązku sporządzania dwóch spisów z natury na koniec i na początek roku dla osób kontynujących działalność godpodarczą.

Więcej w artykule pod niniejszym tytułem.

09.06.2016
Więcej >
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów małych organizacji pozarządowych

Do ustawy o rachunkowości zostało wprowadzone zwolnienie małych organizacji pozarządowych z obowiązku
stosowania ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 5 uor).

02.11.2015
Więcej >
Formularz kontaktowy

Aktualności

Bez obowiązku comiesięcznego drukowania pkpir
09.06.2016

Bez obowiązku comiesięcznego drukowania pkpir
Od 8 kwietnia obowiązuje rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Najistotniejszą wprowadzoną przez nie zmianą jest zniesienie obowiązku comiesięcznego wydrukowania księgi przychodów i rozchodów, która prowadzona jest przy użyciu komputera.
Księga prowadzona przy użyciu komputera będzie uznana za prawidłową, ale warunkiem jest:
1. określenie na piśmie szczegółowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;
2. stosowanie programu komputerowego zapewniającego bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi;
3. przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.
Kolejną, istotną zmianą, jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia dwóch spisów z natury, tj. na dzień 31 grudnia oraz na dzień 1 stycznia następnego roku podatkowego, w przypadku podatników którzy kontynuują działalność.
W tym przypadku, zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.
Istotne jest, że pomimo określenia nowego wzoru księgi, podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie podatkowej księgi przed dniem 8 kwietnia 2016 r., mogą prowadzić ją do końca roku. Nie muszą w tym przypadku zakładać na nowo księgi, zgodnej z nowym wzorem.
Źródło: Ministerstwo Finansów