Cennik usług

* Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

W ramach współpracy z platformą TAXXO.pl oferujemy możliwość obniżenia ceny usługi  podstawowej netto.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów*

Księga Przychodów i Rozchodów służący przedsiębiorcy do ewidencjonowania przychodów i kosztów. Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Oferta obejmuje:
- Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Prowadzenie pozostałych ewidencji
- Sporządzenie deklaracji podatkowych
                                                                              80-150 PLN netto / miesiąc

 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 5,00 PLN / dokument
 • KPiR +VAT

od 158 do 280 PLN netto / miesiąc

 • 31 - 60 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • KPiR +VAT

od 289 do 350 PLN netto / miesiąc

 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,50 PLN / dokument
 • KPiR +VAT

od 357 do 400 PLN netto / miesiąc

 • 91-120 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,00 PLN / dokument
 • KPiR +VAT

od 406 do 450 PLN netto / miesiąc

 • 121 - 150 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,80 PLN / dokument
  • KPiR +VAT

od 455,60 do 500 PLN netto / miesiąc

 • 151 - 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,50 PLN / dokument
 • KPiR +VAT

od 505 do 550 PLN netto / miesiąc

 • 181-210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,20 PLN / dokument
 • KPiR +VAT wycena indywidualna
 • powyżej 210 dokumentów

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego. Obliczany jest według stawek procentowych od osiągniętego przychodu.

Oferta obejmuje:
- Ewidencjonowanie dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Prowadzenie pozostałych ewidencji
 1                                   80-120 PLN netto / miesiąc

 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT

od 129 do 190 PLN netto / miesiąc

 • 31 - 60 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,00 PLN / dokument

 

 • RYCZAŁT

od 198 do 240 PLN netto / miesiąc

 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT

od 247 do 280 PLN netto / miesiąc

 • 91-120 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,00 PLN / dokument

od 286 do 310 PLN netto / miesiąc

 • 121 - 150 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT

od 315 do 330 PLN netto / miesiąc

 • 151 - 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT

od 338 do 350 PLN netto / miesiąc

 • 181-210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 1,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT  (wycena indywidualna)
 • powyżej 210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów - PLN / dokument

Ryczałt ewidencjonowany z VAT

 • RYCZAŁT VAT

90-150 PLN netto / miesiąc

 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 5,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

od 160 do 280 PLN netto / miesiąc

 • 31 - 60 dokumentów
  • koszt księgowania kolejnych dokumentów 4,50 PLN / dokument
  • RYCZAŁT VAT
                                                               od 289 do 350 PLN netto / miesiąc
 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

od  357 do 400 PLN netto / miesiąc

 • 91-120 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 3,00 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

od 406 do 450 PLN netto / miesiąc

 • 121 - 150 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,80 PLN / dokument

            RYCZAŁT VAT

od 455,60 do 500 PLN netto / miesiąc

 • 151 - 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,50 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT

od 505 do 550 PLN netto / miesiąc

 • 181-210 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 2,20 PLN / dokument
 • RYCZAŁT VAT
                                             (wycena indywidualna)
 • powyżej 210 dokumentów

 Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Pełna księgowość należy do najbardziej zaawansowanej i sformalizowanej formy prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest skomplikowanym zadaniem, dlatego wymaga powierzenia go specjalistom.

Oferta obejmuje:
- Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
- Prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych
- Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
- Pozostałe wymagane przepisami ewidencje (m.in. ewidencja Sroków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia)
- Sporządzenia deklaracji podatkowych
- Przygotowanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

Księgi rachunkowe i uproszczona ewidencja  dla podmiotów ekonomii społecznej (fundacje, kluby, spółdzielnie społeczne itp.) - obowiązuje cena wyłącznie umowna negocjowana indywidualnie ze względu na niską wartość przychodów.

 • KSIĘGI 1

150-300 PLN netto / miesiąc

 • do 30 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 15,00 PLN / dokument
 • KSIĘGI 2

od 330 do 740 PLN netto / miesiąc

 • 31 - 60 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 12,00 PLN / dokument
 • KSIĘGI 3

od 752 do 980 PLN netto / miesiąc

 • 61-90 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 11,00 PLN / dokument

od 1002 do 1700 PLN netto / miesiąc

 • 151 - 180 dokumentów
 • koszt księgowania kolejnych dokumentów 9,00 PLN / dokument
 • KSIĘGI 7

od 1718 do 1940 PLN netto / miesiąc

 • 181-210 dokumentów

koszt księgowania kolejnych dokumentów 8,50 PLN / dokument

 Usługi Kadrowo Płacowe

Zatrudniasz pracownika? Za dodatkową opłatą pomożemy skompletować akta osobowe, przygotujemy umowę, sporządzimy listy płac oraz dopełnimy formalności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Oferta obejmuje:
- Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
- Prowadzenie akt osobowych pracowników
- Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników
- Obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych
- Sporządzanie list płac
- Sporządzanie dokumentów ZUS
- Przygotowanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od wypłat pracowników
- Sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracowników

 Kadry i płace

Rodzaj umowy

 

Cena za 1 pracownika miesięcznie

 

Umowa cywilno-prawna bez ZUS

do 10 pracowników

20,00 zł

powyżej 10 pracowników

18,00 zł

Umowa cywilno-prawna z ZUS

25,00 zł

Umowa o pracę

Płace

Kadry

Kadry i Płace

do 10 pracowników

35,00 zł

25,00 zł

60,00 zł

powyżej 10 pracowników

30, 00 zł

20,00 zł

50,00 zł

Do cennika za usługi księgowania według ilości dokumentów dołącamy tabelę opłat  wynikających z realizacji czynności dodatkowych:

Tabela opłat dodatkowych

Opłata dodatkowa

Cena

wysyłka deklaracji pocztą (polecony)

6,00zł

korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę

50,00zł

Wystawienie faktury / noty korygujące

5,00 zł

Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych

100,00 zł

Obsługa kadrowo-płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy pracę

50,00 zł

Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego niepodlegającej bez obowiązku naliczania składek ZUS

10,00 zł

Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu Przedsiębiorcy usługi w oparciu o umowę prawa cywilnego podlegającej tzw. ozusowaniu

30,00 zł

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego Przedsiębiorcy o dochodach z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bez ulg

30,00 zł

Sporządzenie kompletnego rocznego zeznania podatkowego o wszelkich dochodach wraz z uwzględnieniem ulg

50,00 zł

Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R

35,00 zł

Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR

35,00 zł

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28

30,00 zł

Rozliczenie delegacji krajowej

15,00 zł

Rozliczenie delegacji zagranicznej

25,00 zł

Rozliczenie dokumentu zakupu lub sprzedaży zagranicznej - dodatkowo

10,00 zł/dokument

Sporządzenie zaświadczenia o dochodach

25,00 zł

Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu

50,00 zł

 

Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem miesiąca księgowania

Od 25 do75,00 zł

Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 24 dniem miesiąca księgowania

150,00 zł

Opłata za monit elektroniczny

5,00 zł

Opłata za monit telefoniczny

10,00 zł

Opłata za listowne wezwanie do zapłaty

30,00 zł

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy Przedsiębiorcy

20,00 zł

Oferta usług księgowych poza rozliczeniem miesięcznym:

Controlling i budżetowanie - 80 zł/godzinę

Wniosek o zwrot VAT od materiałów budowlanych ( VZM ) - 15% kwoty zwrotu, nie mniej niż 150,00.

 Pomoc przy zakładaniu firm

Chcesz założyć firmą, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeraża Cię ilość formalności do załatwienia? Pomożemy Ci!

Oferta usług dodatkowych

Cena netto

Sporządzenie analizy sytuacji finansowej do kredytu

50,00 zł

Sporządzenie analizy finansowej do wniosków o dotację

150,00 zł

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź urzędu skarbowego

30,00 zł (cena nie zawiera opłaty skarbowej)

Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS

50,00 zł

Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska

150,00 zł lub ryczałt miesięczny

Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu Przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

50,00 zł

Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON

50,00 zł

Miesięczna deklaracja PFRON za osobę prowadz. działalność

40,00 zł

Konsultacja księgowa dotycząca wyników rozliczenia działalności firmy

50zł/godz. lub ryczałt miesięczny

Aktualności

<< <  Strona 2 z 2

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów małych organizacji pozarządowych

Do ustawy o rachunkowości zostało wprowadzone zwolnienie małych organizacji pozarządowych z obowiązku
stosowania ustawy o rachunkowości (art. 2 ust. 5 uor).

02.11.2015
Więcej >
Formularz kontaktowy